رفتار اجزاء در سازه های آجری

26 مرداد , 1395 / بدون دیدگاه
رفتار اجزاء در سازه های آجری

رفتار اجزاء در سازه های آجری :

درباره رفتار اجزاء در سازه های آجری باید گفت مقاومت سازه های آجری به مسائل آجری اصولی و  بخصوص مصالح مقاوم بستگی کامل دارد .

یکی از معمولترین مصالح رایج درسازه های آجری وجود آجر می باشد .

این عضو بسیار مهم از عصر باستان تا امروز همواره مورد استفاده در بنای ساختمان بوده است که تهیه اصولی آن رادر بحث های مصالح شناسی سنتی بررسی می کنیم .

به طور خلاصه تهیه آجر مقاوم بستگی به :

نوع خاک مرغوب و نحوه عمل آوردن ملات آن و در مجموع پخت آن در کوره های اساسی به وجود می آیند .

با توجه به موارد ذکر شده می توان آجر مرغوب به دست آورد که ذیلا خواص کوتاهی از دگرگونی های شیمیایی آن را بررسی می کنیم :

  • آجر از مواد رسی و در درجه حرارت بالا به دست آمده .
  • آجر دارای سیلیکاتها و همچنین اکسید آهن بوده که در حرارت زیاد به وجود می آید.
  • این مصالح از نقطه نظر مواد شیمیایی پایدار و از نظر خواص فیزیکی دارای سختی و شکنندگی و در مجموع حالت غیر انعطاف پذیری داشته و در مقابل حرارت و نیروهای فشاری نیز مقاوم بوده و در واقع یک مصالح اصولی و متعادل در ساختمان می باشد.

مقاومت آجر :

آجر به علت شکنندگی و خلل و فرج و تخلخل، دارای مقاومت کششی نبوده , اما بنا به نسبت ترکیبات موجود در آن ، دارای مقاومت های مختلف می باشد .

معمولا آجرهای دستی ساز و نوع مرغوب آنها دارای مقاومت ۸۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بوده ولی آجرهای ماشینی با مقاومت کم ۸۵ و متوسط ۱۵۰ و با مقاومت زیاد تا ۲۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع خواهد بود که در این حالت قابل توجه می باشد.

 

برچسب‌ها, , , , ,

ارسال دیدگاه