مزیت های اصلی بلوک سفالی نسبت به بلوک سیمانی

2 شهریور , 1395 / بدون دیدگاه
مزیت های اصلی بلوک سفالی نسبت به بلوک سیمانی

مزیت های اصلی بلوک سفالی نسبت به بلوک سیمانی سبک رایج:

در زیر به 2 مورد از مزیت های اصلی بلوک سفالی نسبت به بلوک سیمانی اشاره می شود .

1-عایق مناسب حرارتی و صوتی.
2-استحکام کافی و اتصال مناسب به سازه (بتنی یا فلزی).

  • یکی از روش های کاهش ضریب انتقال حرارت در بلوک یا تیغه سفالی تغییر هندسه آن است.

برای کاهش ضریب انتقال حرارت در بلوک سفال باید تغییر هندسه با ویژگی های زیر صورت گیرد:

☘طولانی تر کردن راه پیموده شده از سطح گرم به سرد
☘کاهش ضخامت عرض بین سطوح
☘استفاده از حفره های غیر مستطیل شکل

🍁برگرفته از”نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی دوره1″🍁

 

ارسال دیدگاه