ملات آجر

26 مرداد , 1395 / بدون دیدگاه
ملات آجر

نکاتی در مورد ملات آجر :

  1. در سازه های آجری وجود ملات و مقدار مواد چسبنده آن دانه ها را به یکدیگر متصل می سازد .
  2. چنانچه ملات به صورت غوطه ای در رجهای آجرکاری بکار رود , یک سازه آجری با مقاومت کافی بوجود می آید .

به عنوان مثال :

پودر سیمان که سبب یکپارچه شدن مواد ترکیبی دانه های ملات ماسه سیمان میگردد , اگر به نسبت یک پیمانه سیمان وسه پیمانه ماسه مخلوط شود و سپس ملات تهیه گرددمقاومتی به اندازه ۳ برابر ملات ماسه سیمانی خواهد داشت , که به نسبت یک بر شش مخلوط می شود . همچنین ملاتی که به نسبت یک بر دوازده ساخته شده بیشتر خواهد بود .

نتیجه :

  • این که مقدار مواد چسبنده ملات  چه از نوع سیمانی و چه از نوع آهکی در به وجود آوردن یک ملات مقاوم رل اصلی را دارا می باشد .
  • ضمنا نوع دانه های ملات در مقدار لازم از نظر دانه های درشت ماسه و بخصوص ریزدانه آن ازاهمیت برخوردار می باشد .

نکته ای در مورد ملات های ساروج :

مقاوم شدن ملاتهای ساروج بمانند ملات سیمانی و یا با مقاومتی نزدیک بدان به سبب خاکستری بوده است , که در قدیم به عنوان مصالح مقاوم از ان استفاده می شده است . وجود سیلیس پوک در خاکستر و ترکیب خاکستر با آهک و ترکیبات سیلیس در حالت ذکر شده و کربنات کلسیم , سبب  به وجود آمدن سیلیکات کلسیم خواهد شد , که در مجموع مقاوم شدن ملات آهکی ساروج مانند ملات سیمانی می شود .

نکته ای در مورد ملاتهای آهکی :

چنانچه در ماسه آهک از خاکستر خالص نیز استفاده شود ملات حاصله مقاوم خواهد شد . به طور کلی ملات ماسه آهک ازدسته ملاتهای مقاوم می باشد مقدار آهک مصرفی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم درمتر مکعب خواهد بود .

نکاتی در مورد جذب آب در آجر :

  1. آجرهای دستی نباید بیش از ۲۰ درصد مکش آب و آجرهای ماشینی نباید بیش از ۱۶ درصد مکش آب داشته باشد .
  2. چنانچه آجری مکش آب زیاد داشته باشد مصرف آن در زمستان خطر یخ زدگی ملات را پیش آورده .
  3. اگر آجر خشک باشد امکانات اتصالات ملات و آجر ناقص می شود که در مجموع عدم پیوند دوعنصر خواهد شد .
  4. به به طور کلی مکش آب در آجر نباید از ۸ درصد کمتر باشد .

نکته :

  • در آجرکاری بایستی از زوایای تند جهت دیوارهای یک نیمه پرهیز شده چون امکان شکستن آن وجود دارد.
  • ضمنا دردیوارسازیهای طویل برای هر ۱۲ متر ۱۰ تا ۱۲ میلیمتر بند انبساط الزامی می باشد .
برچسب‌ها, , , , , , , , ,

ارسال دیدگاه