آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E61

آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E61

آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E61

آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E61 یکی از انواع آجر نسوز می باشد که اولین و روشن ترین رنگ را مابین آجر نسوز های انگلیسی داراست.

وجه تسمیه آجر نسوز انگلیسی (سمیرم) کد رنگ E61 به این دلیل است که خاک تولیدی این آجر از معادن خاک نسوز در سمیرم تهیه می شود.

از آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E61 جهت نمای بیرونی و داخلی ساختمان استفاده می شود.

در زیر انواع سایز بندی و مشخصات آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E61 و  آجر نسوز ال انگلیسی کد رنگ E61 قابل مشاهده است :

کد ابعاد ابعاد (cm) تعداد مورد نیاز در هر متر مربع تعداد مورد نیاز در هر متر طول
1914 آجر نسوز پلاک 5.5 * 26 60
1918 آجر نسوز ال 5.5 * (13+26) 16
1926 آجر نسوز پلاک 7 * 32 40
1937 آجر نسوز ال 7 *  (13+26) 13
1952 آجر نسوز تایل 3 * 11.5 * 23 35
1953 آجر نسوز تایل 4 * 11.5 * 23 35
1955 آجر نسوز تایل 20 * 20 25
1957 آجر نسوز تایل 20 * 40 12
1958 آجر نسوز تایل 20 * 40 رومی 12
1963 آجر نسوز تایل 12 * 70 100


اطلاعات فنی آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E61

نوع بسته بندی زمان تحویل
کارتنی بنا به سفارش