آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E62

آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E62

آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E62

آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E62 ، دومین رنگ از انواع آجر نسوز انگلیسی می باشد که رنگ آن کمی تیره تر از آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E61 می باشد.

کاربرد آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E62 در نمای داخلی و خارجی ساختمانها می باشد.

در زیر انواع سایز بندی و مشخصات آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E62 و  آجر نسوز ال انگلیسی کد رنگ E62 قابل مشاهده است :

کد ابعاد ابعاد (cm) تعداد مورد نیاز در هر متر مربع تعداد مورد نیاز در هر متر طول
1914 آجر نسوز پلاک 5.5 * 26 60
1918 آجر نسوز ال 5.5 * (13+26) 16
1926 آجر نسوز پلاک 7 * 32 40
1937 آجر نسوز ال 7 *  (13+26) 13
1952 آجر نسوز تایل 3 * 11.5 * 23 35
1953 آجر نسوز تایل 4 * 11.5 * 23 35
1955 آجر نسوز تایل 20 * 20 25
1957 آجر نسوز تایل 20 * 40 12
1958 آجر نسوز تایل 20 * 40 رومی 12
1963 آجر نسوز تایل 12 * 70 100


اطلاعات فنی آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E62

نوع بسته بندی زمان تحویل
کارتنی بنا به سفارش