آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E63

آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E63

آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E63

آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E63 ، از انواع آجر نسوز می باشد که نسبت به آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E61 و E62 ، کمی پررنگ تر می باشد.

آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E63 در نمای داخلی و خارجی ساختمانها کاربرد دارد.

در زیر انواع سایز بندی و مشخصات آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E63 و  آجر نسوز ال انگلیسی کد رنگ E63 قابل مشاهده است :

کد ابعاد ابعاد (cm) تعداد مورد نیاز در هر متر مربع تعداد مورد نیاز در هر متر طول
1914 آجر نسوز پلاک 5.5 * 26 60
1918 آجر نسوز ال 5.5 * (13+26) 16
1926 آجر نسوز پلاک 7 * 32 40
1937 آجر نسوز ال 7 *  (13+26) 13
1952 آجر نسوز تایل 3 * 11.5 * 23 35
1953 آجر نسوز تایل 4 * 11.5 * 23 35
1955 آجر نسوز تایل 20 * 20 25
1957 آجر نسوز تایل 20 * 40 12
1958 آجر نسوز تایل 20 * 40 رومی 12
1963 آجر نسوز تایل 12 * 70 100


اطلاعات فنی آجر نسوز انگلیسی کد رنگ E63

نوع بسته بندی زمان تحویل
کارتنی بنا به سفارش