آجر نسوز سفید کد رنگ E42

آجر نسوز سفید کد رنگ E42

آجر نسوز سفید کد رنگ E42

آجر نسوز سفید کد رنگ E42 دومین کد رنگ مابین رنگهای آجر نسوز سفید می باشد که از معادن خاک سفید رنگ بدست می آید.

تفاوت این کد رنگ با آجر نسوز سفید کد رنگ E42 در این است که در آجر نسوز سفید کد رنگ E42 دانه های مشکی رنگ بیشتری مشاهده می شود که این به زیبایی کار می افزاید و از یک دست بودن رنگ آجر می کاهد.

آجر نسوز سفید کد رنگ E42 را می توان به زیبایی با رنگ مشکی مخلوط نمود و ترکیبی زیبا را از این ترکیب رنگ بدست آورد.

 در زیر انواع سایز بندی و مشخصات آجر نسوز سفید کد رنگ E42 قابل مشاهده است:

کد ابعاد ابعاد (cm) تعداد مورد نیاز در هر متر مربع تعداد مورد نیاز در هر متر طول
1914 آجر نسوز پلاک 5.5 * 26 60
1926 آجر نسوز پلاک 7 * 32 40
1955 آجر نسوز تایل 20 * 20 25
1963 آجر نسوز تایل 12 * 70 11


اطلاعات فنی آجر نسوز سفید کد رنگ E42

نوع بسته بندی زمان تحویل
بسته بندی بنا به سفارش