آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E51

آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E51

آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E51

آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E51 از انواع دیگر آجر نسوز می باشد که در طیف رنگی شاموتی قرار دارد .

آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E51 اولین رنگ در طیف رنگی خود می باشد . کاربرد این آجر نسوز در نمای داخلی و خارجی ساختمانها می باشد .

در زیر انواع سایز بندی و مشخصات آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E51 و  آجر نسوز ال شاموتی کد رنگ E51 قابل مشاهده است :

کد ابعاد ابعاد (cm) تعداد مورد نیاز در هر متر مربع تعداد مورد نیاز در هر متر طول
1914 آجر نسوز پلاک 5.5 * 26 60
1918 آجر نسوز ال 5.5 * (13+26) 16
1926 آجر نسوز پلاک 7 * 32 40
1937 آجر نسوز ال 7 *  (13+26) 13
1952 آجر نسوز تایل 3 * 11.5 * 23 35
1953 آجر نسوز تایل 4 * 11.5 * 23 35
1954 آجر نسوز تایل 6 * 11.5 * 23 35
1955 آجر نسوز تایل 20 * 20 25
1957 آجر نسوز تایل 20 * 40 12
1958 آجر نسوز تایل 20 * 40 رومی 12
1963 آجر نسوز تایل 12 * 70 100


اطلاعات فنی آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E51

نوع بسته بندی زمان تحویل
کارتنی بنا به سفارش