آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E54

آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E54

آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E54

آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E54 چهارمین رنگ از طیف رنگی شاموتی طبس می باشد .

آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E54 به نسبت کدهای قبلی در طیف رنگی شاموتی کمی تیره تر است . این آجر نسوز بیشترین کاربرد را در نمای داخلی و خارجی ساختمانها دارد.

در زیر انواع سایز بندی و مشخصات آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E54 و  آجر نسوز ال شاموتی طبس کد رنگ E54 قابل مشاهده است :

کد ابعاد ابعاد (cm) تعداد مورد نیاز در هر متر مربع تعداد مورد نیاز در هر متر طول
1914 آجر نسوز پلاک 5.5 * 26 60
1918 آجر نسوز ال 5.5 * (13+26) 16
1926 آجر نسوز پلاک 7 * 32 40
1937 آجر نسوز ال 7 *  (13+26) 13
1952 آجر نسوز تایل 3 * 11.5 * 23 35
1953 آجر نسوز تایل 4 * 11.5 * 23 35
1954 آجر نسوز تایل 6 * 11.5 * 23 35
1955 آجر نسوز تایل 20 * 20 25
1957 آجر نسوز تایل 20 * 40 12
1958 آجر نسوز تایل 20 * 40 رومی 12
1963 آجر نسوز تایل 12 * 70 100


اطلاعات فنی آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E54

نوع بسته بندی زمان تحویل
کارتنی بنا به سفارش