آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E55

آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E55

آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E55

آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E55 آخرین رنگ در طیف رنگی آجر نسوز شاموتی طبس می باشد که نسبت به کدهای قبلی خود تیره تر است .

از آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E55 بیشتر در نمای داخلی و خارجی ساختمانها استفاده می شود .

در زیر انواع سایز بندی و مشخصات آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E55 و  آجر نسوز ال شاموتی طبس کد رنگ E55 قابل مشاهده است :

کد ابعاد ابعاد (cm) تعداد مورد نیاز در هر متر مربع تعداد مورد نیاز در هر متر طول
1914 آجر نسوز پلاک 5.5 * 26 60
1918 آجر نسوز ال 5.5 * (13+26) 16
1926 آجر نسوز پلاک 7 * 32 40
1937 آجر نسوز ال 7 *  (13+26) 13
1952 آجر نسوز تایل 3 * 11.5 * 23 35
1953 آجر نسوز تایل 4 * 11.5 * 23 35
1954 آجر نسوز تایل 6 * 11.5 * 23 35
1955 آجر نسوز تایل 20 * 20 25
1957 آجر نسوز تایل 20 * 40 12
1958 آجر نسوز تایل 20 * 40 رومی 12
1963 آجر نسوز تایل 12 * 70 100


اطلاعات فنی آجر نسوز شاموتی طبس کد رنگ E55

نوع بسته بندی زمان تحویل
کارتنی بنا به سفارش