آجر نما پلاکی صورتی روشن کد رنگ 14

آجر نما پلاکی صورتی روشن کد رنگ 14

آجر نما پلاکی صورتی روشن کد رنگ 14

آجر نما پلاکی صورتی روشن کد رنگ 14 از انواع آجر نما پلاک بر پایه خاک رس می باشد.

در طیف رنگی آجر نما پلاک گلبهی می توان به 3 کد رنگ راشاره نم.د که به ترتیب کد رنگ تیره تر می شوند. آجر نما پلاکی صورتی روشن کد رنگ 14 اولین کد رنگ یا به تعبیری دیگر روشن ترین رنگ ما بین آجر نما پلاک صورتی می باشد.

این آجر با تغییر درجه حرارت آجر نما پلاک پایه خاک رس به اضافه ترکیبات خاکهای رنگی بدست می آید.

کاربرد :

از آجر نما پلاکی صورتی روشن کد رنگ 14 در نمای بیرونی ساختمان بیشتر استفاده می شود.

در زیر انواع سایز بندی و مشخصات آجر نما پلاکی صورتی روشن کد رنگ 14 قابل مشاهده و انتخاب است :

کد کالا ابعاد (cm) وزن (g) تعداد مورد نیاز در یک متر مربع تعداد بارگیری در کامیون
تک ده چرخ تریلی
160114  4 × 2.5 × 20             280                 96    37,500    53,500    80,500
160314  5 × 2.5 × 20             350                 80    30,000    43,000    64,000
160714  5.5 × 2.5 × 22             370                 75    28,500    40,500    60,800
160914  6.5 × 2.5 × 26             600                 50    17,500    25,000    37,500
161214  7 × 2.5 × 31             830                 39    14,200    20,300    30,400