بلوک سقفی

بلوک سقفی

بلوک سقفی

بلوک سقفی فاصله بین دو تیرچه را در سقف پوشش می دهد . در قدیم سازندگان فاصله 2 تیرچه را در سقف به صورت طاق ضربی با آجر 10 سوراخ توکار پر می کردند که در ساختمانهای امروزی این فاصله با بلوک یا سفال سقفی پوشانده میشود.

از دیگر جایگزینهای بلوک سقفی می توان به بلوک های سیمانی و فوم سقفی اشاره نمود که در مقایسه با مزایای استفاده از بلوک های سقفی، این جایگزینها جایگاه خاصی ندارند.

از مزایای استفاده از بلوک سقفی نسبت به فوم سقفی می توان ، به غیر قابل اشتعال بودن بلوک سقفی، قابلیت نگه داشتن چراغ یا لوستر در سقف در بلوک سقفی  به علت محکم بودن آن و خاصیت جذب رطوبت محیط در آن نسبت به فوم سقفی می توان اشاره نمود.

در زیر سایز بندی و مشخصات انواع بلوک سقفی قابل مشاهده و انتخاب است :

کد کالا ابعاد (cm) وزن (g) تعداد مورد نیاز در یک متر مربع تعداد بارگیری در کامیون
تک ده چرخ تریلی
180411 40 × 25 × 25        11,100            4        900      1,200      1,800
180511 50 × 20 × 20        10,000            5      1,100      1,400      2,200
180611 50 × 25 × 20        11,100            5        900      1,200      1,800
180811 50 × 30 × 20        12,000            5        900      1,200      1,800
180911 60 × 20 × 20        12,000            5        900      1,200      1,800

 اطلاعات فنی بلوک سقفی

نوع بسته بندی زمان تحویل
فله 3 روز