فوندله

فوندله

فوندله

فوندله بیشتر در تولید تیرچه برای سقف ها استفاده می شود. تیرچه ساختمانی یا در کارگاههای تیرچه  و یا در محل پروژه سازی تولید می شود. این محصول به علت شکل ظاهری که داراست قالب مناسبی جهت تولید تیرچه می باشد.

روش کار بر این اساس است که به متراژی که سازنده می خواهد تیرچه باشد تعدادی فوندله را دنبال همدیگر می چیند بعد میلگرد های آماده شده را به همان متراژ داخل فندله هایی که در دنبال یکدیگر چیده شده اند قرار می دهد و بعد با مخلوط شن و سیمان داخل آن را پر می نماید و با این روش بعد از گذشت 2 روز تیرچه آماده استفاده می شود .

فوندله را می توان با مشخصات زیر تهیه نمود :


مشخصات فوندله

کد کالا ابعاد (cm) وزن (g)
تعداد بارگیری در کامیون
تک ده چرخ تریلی
170211 4×2×12.5×25 970
11000 16000 24000

اطلاعات فنی فوندله

نوع بسته بندی زمان تحویل
بسته بندی 2 روز