آجر نما نیمه

آجر نما نیمه

از آجر نمای نیمه به دلیل ظرافت و ابعاد مناسبی که دارد، بیشتر جهت نمای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود.

استفاده از این آجر درنمای ساختمان از دیرباز در معماری ایرانی مرسوم بوده است ،

که از آن به عنوان آجر قزاقی یاد می شده است،

با این تفاوت که آجرهای قزاقی قدیمی بدون سوراخ بوده و دارای سطح مقطع نا صاف بوده اند.

آجر نمای نیمه به سبک کنونی جایگزین آجرهای قزاقی توپر قدیمی شده است،

با این تفاوت که در این نوع از آجرها به دلیل استحکام در نمای ساختمان، سوراخهایی بر روی آجر تعبیه شده تا ملات به صورت عمودی در آن نفوذ کند .

نیز تولید از حالت سنتی که دارای استحکام پایینی بود به صورت مکانیزه با استحکام بسیار بالاتری در آمد است.

این نوع آجرنما تمامی ویژگی های آجر 10 سوراخ را داشته و تنها تفاوت در اندازه آنهاست.