آجر 10 سوراخ توکار

آجر 10 سوراخ توکار

آجر 10 سوراخ توکار از انواع آجر های توکار است که از آن می توان در :

فونداسیون ساختمان،

طاق ضربی،

بین دیوار و یا دیوار های جدا کننده سازه استفاده نمود.
تفاوت آجر ده سوراخ توکار با آجر نمای 10 سوراخ تنها درخشک شدن آنها می باشد .

به دلیل آنکه آجر ده سوراخ توکار به جای خشک کن، در آفتاب خشک می شود ، کمی ناصافی در سطوح آن مشاهده می گردد.

این باعث می شود که از این نوع آجر به صورت توکار استفاده شود.

این آجر در 2 سایز قالب کوچک و قالب بزرگ موجود است